Woensdagavond vanaf 20.30 u. Damesbiljart(?)

Maandagavond eet café, vanaf 18.30 uur.

Reserveren wordt zeer op prijs gesteld.

Donderdagavond  eet café vanaf 18.30 uur.

Graag reserveren.

Vrijdagavond vanaf 20.30 u. Herenbiljart.

Op dinsdag in de oneven weken ‘s avonds repetitie.

Belangstellenden zijn van harte welkom.

Voor meer bijzonderheden, kijk op :  www.hartgelach.com


Copyright © Tritonbar v.o,f.

Tritonbar Medemblik dMedemblikapibus Walesteeg 2 1671 BC  Medemblik Tel.: 0227-543399 E-mail: h.tiben@tritonbar.nl